கோடிக்கனக்கான மக்கள் கேட்டு ரசித்த தமிழ்ப்பாடல்

Posted on 27/01/2012

0


தமிழ் தமிழ் தமிழ் ! ! !

உலழகமெங்கும் ஒலிக்குது இந்தப் பாடலினால் ….

முதன் முதலாக கோடிக்கனக்கான மக்கள் கேட்டு ரசித்த தமிழ்ப்பாடல்….

‘Life of Pi’ என்னும் இந்த மிகவும் பிரபலமான இந்தப் படத்தின் மூலம் ஓங்கி ஒலிக்கின்றது தமிழ் உலகம் முழுவதும்

Song in Tamil: from the movie ‘Life of Pi’

-*-

Link 1:  Mychael Danna – Life of Pi Soundtrack (All Tracks)

All Songs from ‘Life of Pi’

-*-


-*-

Link 2:  Life Of Pi FULL Soundtrack

-*-


-*-

if the links above don’t work, try the link below:

Thamil song > Lullaby

. . .


Advertisements
Posted in: Tamil